Đầm

NEW

23CD001- Đầm xòe cổ tròn tay lỡ

850.000 
NEW

23CD013- Đầm cổ tim tay loe

850.000 
NEW

23CD012- Đầm suông CT đai eo

790.000 
NEW

23CD002- Đầm maxi cổ yếm

850.000 
NEW

23CD008- Đầm maxi buộc dây vai

850.000 
NEW

23CD006- Đầm voan 2 dây phối hoa ngực

890.000 
NEW