Đầm xuông

-30%

CD20058-Đầm hoa 2 dây xẻ trước

525.000  750.000 
-30%

CD20040-Đầm cổ tim hở vai

525.000  750.000 
-30%

CD20036-Đầm kẻ cổ tim đai eo

483.000  690.000 
-30%

CD20020- Đầm kẻ cổ vuông, khuy

455.000  650.000 
-30%

CD20015-Đầm xuông, cổ rời

455.000  650.000 
-30%

CD20009-Đầm khuy sát nách đai eo

483.000  690.000 
NEW
-30%

CD21037-Đầm suông xếp ly chân

455.000  650.000 
NEW

CD22026-Đầm SM cổ đức đai eo

750.000 
-30%

CD21006-Đầm xuông tay voan đính hoa

525.000  750.000 

CD20164-Đầm xuông tay cúc

790.000  490.000 
NEW

CD22034- Đầm 2 dây phối thân

750.000 
NEW