Đầm xòe

CD22333- Đầm tay lỡ hoa cổ thuyền

850.000 

CD22288-Đầm tay lỡ dập ly cổ đức

890.000 

CD22169-Đầm cổ đức phối lé kẻ đai eo

850.000 

CD22161-Đầm cổ ve tay lỡ phối đai lưng

890.000 
NEW

CD22082-Đầm xếp ly cầu ngực

790.000 
NEW

CD22079-Đầm xòe cổ đức tay lơ vê

790.000 
NEW

CD22075-Đầm suông 2 dây bèo tay đuôi cá

650.000 
NEW

CD22062-Đầm SN cổ nhọn buộc nơ

750.000 
NEW

CD22068-Đầm 2 dây buộc nơ vai, bèo ngực

750.000 
NEW