Đầm maxxi

-30%

CD20058-Đầm hoa 2 dây xẻ trước

525.000  750.000 
-30%

CD20040-Đầm cổ tim hở vai

525.000  750.000 
-30%

CD20025-Đầm hoa eo xếp

483.000  690.000 
-30%

CD20021- Đầm xòe hoa cổ tim

483.000  690.000 
-30%

CD21013-Đầm voan hoa trễ vai

525.000  750.000 

CD21011-Đầm lanh đuôi cá nẹp thân

450.000 
-30%

CD21007-Đầm xòe hoa tay nơ

553.000  790.000 
NEW

CD22038-Đầm maxi dây vai

850.000 
NEW

CD22011 – Đầm voan cổ tim, tay loe

750.000 
NEW