Đầm A

C63L19D165 – Đầm dạ viền ren

890.000 
NEW

CD22082-Đầm xếp ly cầu ngực

790.000 
NEW

CD22079-Đầm xòe cổ đức tay lơ vê

790.000 
NEW

CD22075-Đầm suông 2 dây bèo tay đuôi cá

650.000 
NEW

CD22076-Đầm suông cộc tay phối thân

690.000 
NEW

CD22062-Đầm SN cổ nhọn buộc nơ

750.000 
NEW

CD22070-Đầm suông xếp ly thân trước

650.000 
NEW

CD22068-Đầm 2 dây buộc nơ vai, bèo ngực

750.000 
NEW

CD22063-Đầm suông cộc tay phối cổ

750.000 
NEW