Đầm A

NEW

23CD010- Đầm voan hoa 2 dây bản to

750.000 

C63L19D165 – Đầm dạ viền ren

890.000 
NEW

CD22082-Đầm xếp ly cầu ngực

790.000 
NEW

CD22079-Đầm xòe cổ đức tay lơ vê

790.000 
NEW

CD22075-Đầm suông 2 dây bèo tay đuôi cá

650.000 
NEW

CD22076-Đầm suông cộc tay phối thân

690.000 
NEW

CD22062-Đầm SN cổ nhọn buộc nơ

750.000 
NEW

CD22070-Đầm suông xếp ly thân trước

650.000 
NEW